Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů 

    Rozkošný, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, ...
  • Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM 

    Kotačka, Petr
    Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM. Je zde proveden stručný přehled metod zpracování plastů, dále je zde zahrnut konstrukční návrh zařízení s ...