Now showing items 1-2 of 2

  • Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě 

    Novák, Ondřej
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a ...
  • Sběr a zpracování dat z přístupových bodů 

    Kislinger, Jan
    Práce se zabývá sběrem a zpracováním dat z přístupových bodů. Na začátku se seznámíme se SNMP protokolem a MIB databázemi. Dále jsou zde popsány způsoby získání dat. Další část popisuje zpracování dat. Nejprve pomocí ...