Now showing items 1-9 of 9

 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských energetických společností 

  Syslová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální akciovou analýzu vybraných evropských energetických společností. Pozornost je věnována globální, odvětvové a podnikové analýze, na základě jejichž výsledků je zpracované ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Stejskalová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...
 • Investiční strategie pro obchodování akcií na americkém trhu 

  Janičko, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací, optimalizací a testováním automatického obchodního systému na americké akciové burze. Algoritmus systému je založený na identifikaci trendu pomocí klesajících a ...
 • Konvertibilné obligácie a špecifikách ich hodnocovania 

  Hrvoľová, Božena; Polednáková, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Konvertibilné obligácie patria do skupiny inovácií, ktoré spájajú vlastnosti viacerých cenných papierov – označovaných ako hybridné alebo syntetické cenné papiere. Článok pojednáva o výhodách týchto cenných papierov pre ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...
 • Studie řízení služeb v obchodní organizaci 

  Bábek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení služeb v obchodní organizaci. Teoretická část je věnována skladování a zásobám s ohledem na obslužnost zákazníků. V praktické části je analyzován současný stav zásob, činnost dodavatelů ...
 • Technická analýza 

  Skoupý, David
  Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Hrach, Vlastimil
  Tato diplomová práce popisuje využití umělé inteligence pro predikci na akciových trzích. Predikce staví netradičně na pravděpodobnostním modelu Bayesova vzorce a na něm založeném naivním Bayesově klasifikátoru. V praktické ...