Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

    Konečná, Tereza
    Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...
  • Tensory a jejich aplikace v mechanice 

    Adejumobi, Mudathir
    The tensor theory is a branch of Multilinear Algebra that describes the relationship between sets of algebraic objects related to a vector space. Tensor theory together with tensor analysis is usually known to be tensor ...