Now showing items 1-1 of 1

  • Průmyslová zóna Modřice - zastávky na I/52 

    Přikryl, Daniel
    Cílem bakalářské práce je návrh autobusových a železničních zastávek pro zlepšení dostupnosti hromadné dopravy do průmyslové zóny Modřice. Následné propojení zastávek a vyřešení pěších tras mezi nimi včetně bezbariérové ...