Now showing items 1-4 of 4

 • Skladovací hala 

  Ščudla, Pavel
  Diplomová práce na téma Skladovací hala je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcelách 2828/108, 2828/106, 2828/105, 2828/104, 2828/222, 2828/107 v katastrálním územím ...
 • Skladovací hala ve Znojmě - stavebně technologický projekt 

  Holubová, Jolana
  Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. ...
 • Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory 

  Štěpánek, Michal
  Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly ve Zlíně 

  Voráčová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologického projektu skladovací haly ve Zlíně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, studii hlavních technologických etap, řešení dopravních vztahů, projekt zařízení ...