Now showing items 1-4 of 4

 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Málková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace daného podniku dle vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část vymezuje základní pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy, které slouží pro zpracování praktické ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kovaříková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podnikatelského subjektu ALVIK, družstvo v letech 2016-2018. S využitím vybraných metod finanční analýzy a strategické analýzy je zhodnocen současný stav ...