Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza vybrané firmy 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Šmigurová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Volánková, Nikola
  Diplomová práca spočíva v hodnotení ekonomickej situácie zvolenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „PODNIK“) a vytvorení návrhov na jej zlepšenie. Podnik funguje v odvetví priemyselnej filtrácie a vyrába ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drnková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku za období 2011 – 2015. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která slouží pro zpracování analytické části. Na základě zvolených ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za účetní roky 2014 až 2016 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Jemnická Stavba, a. s. a následné návrhy na zlepšení problémových oblastí. Vyhotovená finanční analýza zobrazuje vývoj společnosti v letech 2012 – ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro dohled 

  Čelka, Marek
  Cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému pre servisný dohľad, ktorý bude schopný automatizovane monitorovať požadované zariadenia vybranej spoločnosti. Tomuto cieľu predchádzala strategická analýza pomocou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Hetmánková, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu vybrané společnosti. Popisuje postup vypracování jednotlivých analýz, které mu předchází, výpočtů nutných k jeho úspěšnému sestavení a zhodnocení jeho obou možných ...
 • Návrh rozvoje obchodních aktivit společnosti ADALO, s r. o. 

  Mindl, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nového obchodního modelu vybraného podniku působícího v oblasti vývoje informačních systémů a webových aplikací. Na základě teoretických poznatků je v práci zpracována analýza ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Návrh strategie rozvoje malého podniku 

  Crháková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci strategie rozvoje malého podniku ABC, s.r.o. Na základě strategické analýzy je určena pozice podniku na trhu a jeho konkurenční výhoda. V souladu s podnikovou vizí a strategickými ...
 • Návrh strategie rozvoje SBU 

  Šebesta, Petr
  Bývalý americký prezident prohlásil: “Plány jsou nic, plánování je všechno”. V tomto duchu lze říci, že dobře fungující systém strategického řízení je svým způsobem důležitější než samotné dokumenty, které produkuje. V ...
 • Plán rozvoje společnosti MS technik 

  Kohout, Filip
  Diplomová práce se zabývá zpracováním plánu rozvoje společnosti MS technik s.r.o.. Teoretická část popisuje tvorbu strategie a následné souvislosti při procesu plánování. Další část práce hodnotí současnou situaci společnosti, ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikání na Chorvatském trhu 

  Nešporová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem na vybudování a provoz turistického areálu v Chorvatsku. V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny důležité pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Praktická ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kökény, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční zhodnocení situace vybraného podniku v období 2015 - 2017. K posouzení finančního zdraví podniku jsou použity metody strategické a finanční analýzy. Na základě provedených analýz ...
 • Rozvoj subdodavatelství v malém a středním podniku 

  Zemánek, Ondřej
  Diplomová práce řeší problém subdodavatelství. Analyzuje podnik IMOS Zlín s.r.o., navrhuje na základě kritické analýzy doporučení pro rozvoj subdodavatelství v podniku. Tyto návrhy ukazuje na konkrétní stavební zakázce, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dorčincová, Šárka
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody. V první části práce je představen základní teoretický rámec, týkající se oceňování ...