Now showing items 1-20 of 58

 • Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit 

  Válek, Lubor
  Diplomová práce, která nese název „Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit“ pojednává o výrobní firmě – tiskárně. Práce pojednává o teoretické, ale i praktické stránce obchodních strategií s důrazem na vytvoření ...
 • Analýza potencionální expanse Kofoly do Německa 

  Vrana, Pavel
  Účelem této práce je analyzovat potenciální expanzi Kofoly, ČeskoSlovensko a.s. do Německa a poskytnout doporučení na základě výzkumu a literatury. Autor bude analyzovat odvětví nealkoholických nápojů a podnikatelský ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Budování konkurenceschopnosti firmy – rozvoj marketingových aktivit 

  Hanák, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje vnější a vnitřní prostředi vybrané společnosti a současný stav marketingových aktivit ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh marketingových aktivit, které povedou ke zvýšení kokurenceschopnosti ...
 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Nováková, Natália
  Predmetom diplomovej práce je navrhnutie využitia ICT pri implementácií business stratégie vo firme M&P optik s.r.o.. Práca skúma kľúčové interné a externé faktory súvisiace s implementáciou business stratégie firmy, hodnotí ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Šimková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem business strategie pro nově vznikající podnik. Dále identifikovat oblasti pro efektivní využití ICT v daném odvětví. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska, analýzu podnikatelského ...
 • IS/IT podpora implementace business strategie 

  Ondroušek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je navržení využití IS/IT v implementaci business strategie ve firmě zabývající se geologií a působící na velmi specifickém trhu. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Koncept strategického rozvoje malého rodinného vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření střednědobého a dlouhodobého strategického konceptu pro rodinné Vinařství Válka. Práce se také zaměřuje na rozvoj rodinné společnosti a to s ohledem na marketing, konkrétně pak ...
 • Konkurenční strategie makléřské pojišťovací společnosti 

  Kotolanová, Barbora
  Práce obsahuje několik částí – analýzu současného stavu, návrh na řešení na základě teoretických doporučení a v neposlední řadě výsledky, které zvolená strategie přinese.
 • Konkurenční strategie vybrané firmy 

  Kazimírová, Barbora
  Tato práce se zabývá návrhem konkurenční strategie firmy. Na základě analýzy okolního a vnitřního prostředí vybrané firmy vznikne několik návrhů možných strategií. Z těchto strategií je vybrána jedna optimální strategie, ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Nováková, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu ve fázi návrhu rozšíření stávajícího portfolia produktů. Analyzuje a hodnotí proces tvorby strategie a zvolené marketingové nástroje. Využívá analýzu ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Hořelková, Daniela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie produktu, kterým je sádrová samonivelační stěrka společnosti Sika CZ, s.r.o. Na základě teoretických poznatků analyzuje zvolenou strategii a dosavadní ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Nabídka a propagace tachografického měření plavců 

  Komárek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá nabídkou testování sportovců. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, provedených analýz a vlastního průzkumu stanovit a navrhnout soubor opatření vedoucí k vytvoření marketingové ...
 • Návrh business strategií pro oblasti stravování sdružení Party Styl 

  Kalábová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování a je zpracována pro společnost podnikající v oblasti gastronomie. Jejím cílem je za pomoci teoretických poznatků a potřebných strategických analýz ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Hrozek, Tomáš
  Jedním ze základních kamenů úspěšné firmy je její vhodné strategické řízení. Zkoumaná společnost vstupuje do nové etapy svého života, kdy se rozšiřuje a zároveň začíná specializovat. Obsahem této diplomové práce je návrh ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu Granit Parts komanditní společnost 

  Rozmarínová, Magdalena
  Náplní této diplomové práce je vytvoření konkurenční strategie obchodní společnosti. V práci je zkoumán současný stav společnosti, jejímž předmětem podnikání je prodej náhradních dílů a příslušenství na zemědělské stroje. ...