Now showing items 1-1 of 1

  • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

    Jendrušák, Ján
    Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...