Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh řešení potrubní sítě procesní jednotky 

  Butek, Petr
  Projekt, vypracovaný v rámci magisterského studia, objasňuje problematiku návrhu potrubního systému procesní jednotky. Návrh průmyslového potrubí často bývá dosti rozsáhlý a komplikovaný úkol, který je ovlivněn řadou faktorů ...
 • Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry 

  Pačíska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na výměnu tepla, v němž se jedna pracovní látka podrobuje dvoufázovému režimu toku. Dané zařízení je určené ke generaci páry. Účelem řešení předložené diplomové práce je ...
 • Návrh výměníku tepla dle ČSN EN 13 445 

  Lošák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN 13 445. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhů výměníků tepla. V dalších částech je uveden pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN ...