Now showing items 1-20 of 23

 • Automatická detekce stresu pomocí biologických signálů 

  Votýpka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na detekci stresu. Tato práce definuje pojem stres, analyzuje vhodné biologické signály k detekci stresu, představuje databáze biologických signálů, které byly využity pro detekci stresu a ...
 • Automatická detekce stresu pomocí non-EEG biologických signálů 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se věnuje problematice detekce stresu za využití non-EEG biosignálů. První část se zabývá vymezením stresu a pojmům s ním souvisejícím. Popisuje možné pohledy na fenomén stresu, zmiňuje možné příčiny stresu, ...
 • Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Deformační a napjatostní analýza nárazníkové částí automobilu při rázovém zatěžování 

  Nedělka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformaeni-napi»ových stavu přední deformační zóny závodního auta při podmínkách rázového zatížení užitím metody konečných prvků. Tento typ úlohy se řadí mezi rychlé dynamické ...
 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza příhradové nosné konstrukce. 

  Hladký, Maroš
  Bakalárska práca je zameraná na napäťovú, pevnostnú, a deformačnú analýzu rovinnej priehradovej konštrukcie. Účelom práce je určenie zaťaženia v jednotlivých prútoch a stanovenie bezpečností voči mezným stavom. Po primárnom ...
 • Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem ...
 • Influence of Technological Procedures on Mechanical Properties of Bonded Joint 

  Liška, Pavel; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří (Springer Nature, 2018-12-24)
  It would not be an exaggeration to say that adhesive joints have been an essential part of the construction industry for several decades now. However, a substantial disadvantage of bonded joints are the very strict ...
 • Napjatostní, pevnostní a deformační analýza příhradové jeřábové konstrukce. 

  Nedělka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné jeřábové příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet osových sil pro staticky určitou soustavu a následné provedení konstrukční úpravy s ...
 • Optimalizační analýza brzdového kotouče 

  Hrabovský, Jozef
  Předmětem této diplomové práce je optimalizační analýza brzdového kotouče. Jedná se o kotoučové brzdy, které se používají při sjezdových závodech horských kol v extrémních podmínkách. Jde o první výrobek tohoto druhu u ...
 • Parametrická studie absorpčního prvku přední části vozidla z hlediska bezpečnosti posádky vozidla při čelní kolizi 

  Stráník, Radim
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformačně-napěťových stavů zatížené přední části automobilu Toyota Yaris z roku 2010 s využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. 

  Ryšánek, Michal
  Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové ...
 • Pevnostní návrh příhradové prutové konstrukce 

  Rašovská, Hana
  Bakalářská práce se zabývá pevnostní, napjatostní a deformační analýzou rovinné příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet velikosti osových sil pro dvě uložení soustavy s následným návrhem geometrie průřezu. Uvažována ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Stress Detection On Non-Eeg Physiolog Data 

  Jindra, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Stress detection based on Non-EEG physiological data can be useful for monitoring drivers, pilots, workers, and other subjects, where standard EEG monitoring is unsuitable. This work uses Non-EEG database freely available ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Čaládiková, Zuzana
  Nasledujúca diplomová práca „Vyhodnocování, zvládání, a snižování stresu“ sa zaoberá skúmaním a analyzovaním stresu u vzorky zamestnancov zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V teoretickej časti je analyzovaná psychická ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Šubíková, Jitka
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se věnuje velmi aktuálnímu problému současnosti a to stresu u zaměstnanců. Analyzuje typy stresu, příznaky a projevy, vliv na zdraví člověka a pracovní výkon. ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Bártová, Soňa
  Diplomová práce na téma „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zabývá touto v současné době často diskutovanou problematikou se zaměřením na možné příčiny pracovního stresu, vlivu stresu na zdraví a techniky ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Koutný, Pavel
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ je zaměřena na aktuální problém u většiny zaměstnanců a tím je stres, který na ně působí. Práce analyzuje typy stresu, příznaky a projevy stresu, také jeho vliv ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Kršková, Božena
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zabývá v současnosti velmi aktuálním problémem a to stresem působícím na zaměstnance v pracovních podmínkách. Analyzuje typy stresu, příznaky, projevy a vlivy ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Hanáčková, Eva
  Diplomová práce na téma „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zaměřuje na analýzu stresové zátěže u studentů, budoucích manažerů, podnikatelů a dalších profesionálů. Práce objasňuje, co to je stres, jaké jsou ...