Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plošiny simulátoru 

    Hlaváček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrlolou vybraných komponent paralelního mechanismu se šesti stupni volnosti. Mechanismus využívá jako vodící řetězce klikové mechanismy. Pro pevnostní výpočet je užito ...
  • Výpočet zatížení a pevnostní kontrola křídla a ocasních ploch letounu Parrot 

    Hemmel, Radek
    Výpočet zatížení křídla, křidélek, vztlakových klapek, vodorovných a svislých ocasních ploch letounu Parrot dle předpisu ASTM F 2245-04. Pevnostní kontrola potahu, stojiny, pásnice, nýtových řad a závěsů.