Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh LED osvětlení pro průmyslové kamerové systémy 

  Svoboda, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a zkonstruováním multispektrálního osvětlení pro průmyslové kamerové systémy. Osvětlení je koncipováno jako modulární zařízení skládající se ze dvou částí – řídící jednotky, se ...
 • Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky 

  Martini, Silvano
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění. Rešerše je věnována popisu hardwarových a softwarových komponent systému strojového vidění. V částí praktické je popsán návrh softwaru, který umožňuje provádění ...
 • Rozpoznávání registračních značek vozidel 

  Martinský, Ondrej
  Práce se zabývá možnostmi využití teoretických poznatků z oblasti umělé inteligence, strojového vidění a neuronových sítí pri konstrukci systémů pro automatické rozpoznávání evidenčních čísel vozidel. Do této problematiky ...
 • Strojové vidění pro kontrolu výlisků 

  Grepl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem uspořádání automatického kontrolního stanoviště konkrétních výrobků pomocí strojového vidění. Teoretická část se věnuje specifikování kontrolního systému a rešerši v oblasti komponent ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...