Now showing items 1-3 of 3

 • Inspekce embosovaného textu a vzorů na tubách s využitím strojového vidění 

  Záhorský, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá inšpekciou embosovaného textu a vzorov na plastových tubách s využitím strojového videnia. Súčasťou práce je rešeršná časť, ktorá sa zaoberá zložením systémov strojového videnia a jeho úlohami ...
 • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

  Lauko, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...
 • Strojové vidění pro lokalizaci objektů 

  Hasík, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou systému strojového videnia pre lokalizáciu objektov a možnosťami aplikácie tohto typu úlohy strojového videnia. V práci je popísaný dizajn daného systému, a tiež všetky jeho komponenty, ...