Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza účinků zatížení větrem na stavební konstrukce 

  Štěrba, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účinků zatížení větrem na stavební konstrukce. V rámci práce je řešeno numerické modelování obtékání tuhých válcových těles při vysokých Reynoldsových číslech. K simulacím byl použit ...
 • Mikrofluidická zařízení 

  Stehlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou míchání kapalin v zařízeních s mikrorozměry a jejich výrobou. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova, Pécletova a Strouhalova čísla. V druhé části jsou popsány ...
 • Vliv zakončení výztužné lopatky u Francisovy turbíny na tvorbu Karmánových vírů 

  Novotný, Vojtěch
  Za špatně obtékanými tělesy vzniká v určitém rozsahu rychlostí pravidelné odtrhávání vírů známé jako von Kármánova vírová stezka. Tento fenomén může mít nepříznivý vliv na obtékanou konstrukci, neboť způsobuje periodickou ...
 • Zatížení větrem na chladící věž 

  Ehrlich, Tomáš
  Práce se zabývá studiem proudění vzduchu a stanovením účinků na tenkostěnný plášť chladící věže. Jsou prezentovány dva výpočetní modely pro mechaniku tekutin – osamělá chladící věž a skupina čtyř chladících věží. Součástí ...