Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza účinků zatížení větrem na stavební konstrukce 

  Štěrba, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účinků zatížení větrem na stavební konstrukce. V rámci práce je řešeno numerické modelování obtékání tuhých válcových těles při vysokých Reynoldsových číslech. K simulacím byl použit ...
 • Laboratorní model vírového rychloměru 

  Kazda, Ondřej
  Tato práce se zabývá možností měření laminárního proudění vzduchu pomocí Von Karmanovy vírové stezky. Do cesty proudění se umístí překážka za kterou se šíří víry. Důležitou součásti návrhu rychloměru je vhodná měřící komora ...
 • Měření průtoku plynů 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu vírového průtokoměru pro nominální rozsah 40 l.min-1. Popisuje problematiku výběru vírového tělíska a způsoby detekce vzniklých vírů. Práce obsahuje řešení různých problému při ...
 • Mikrofluidická zařízení 

  Stehlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou míchání kapalin v zařízeních s mikrorozměry a jejich výrobou. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova, Pécletova a Strouhalova čísla. V druhé části jsou popsány ...
 • Vliv zakončení výztužné lopatky u Francisovy turbíny na tvorbu Karmánových vírů 

  Novotný, Vojtěch
  Za špatně obtékanými tělesy vzniká v určitém rozsahu rychlostí pravidelné odtrhávání vírů známé jako von Kármánova vírová stezka. Tento fenomén může mít nepříznivý vliv na obtékanou konstrukci, neboť způsobuje periodickou ...