Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

    Žatečka, František
    Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...
  • Systém pro monitorování průtoku na bázi PLC 

    Vostřel, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace systému pro monitorování průtoku na bázi PLC. Základem monitorovacího systému jsou zařízení společnosti B&R Industrial Automation GmbH (především kombinace PLC a dotykového ...