Now showing items 1-3 of 3

 • Financování projektů z fondů EU 

  Šrubař, Vojtěch
  Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou fondů Evropské unie a obsahuje informace pro potencionální žadatele o dotaci jak zpracovat svůj projekt. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti evropských fondů, ...
 • Financování vzdělávacích aktivit podniku prostřednictvím ESF 

  Štorková, Lucie
  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Svoboda, Petr
  Příprava projektu podniku pro financování pomocí Strukturálních fondů EU Jednou z mála centrálně administrovaných možností, jak pomoci tuzemské firmě obstát ve velmi tvrdém boji na trhu, je využití finančních prostředků ...