Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Paulus, Adam
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení ekonomické efektivnosti veřejné stavební investice. V první části, se věnuje obecné problematice investic, jejich životním fázím a magickému trojúhelníku. Dále pak popisu ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

  Chára, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Bergerová, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti projektu. Jedná se o projekt dostavby v odvětví sportu, rekreace, turistiky a cykloturistiky. Teoretická část je zahájena kapitolou, která popisuje témata spojená ...
 • Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 

  Kroulíková, Anna
  Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, finanční a manažerské informace pro kvalifikované ...
 • Studie proveditelnosti kozí farmy na Vysočině 

  Kejklířová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je návrh studie proveditelnosti investičního záměru založení ekologicky hospodařící kozí farmy s produkcí mléčných výrobků v kvalitě bio. Součástí práce je také analýza dotačních možností ze ...
 • Studie proveditelnosti malého podniku 

  Hošek, Martin
  V této diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti založení restaurace, která by měla vyplnit mezeru na trhu. Na základě teoretických poznatků, zjištěných skutečností a provedených analýz obsahuje řešení, které s ...
 • Studie proveditelnosti výstavby garážových objektů v městě Břeclav 

  Kůrková, Dana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby řadových garáží v městě Břeclav. Cílem je zpracovat studii proveditelnosti a posoudit tak realizovatelnost zmíněného stavebního projektu. Struktura studie ...
 • Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu 

  Korych, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly ...