Now showing items 1-1 of 1

  • Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě 

    Lichý, Stanislav
    Cílem této práce je implementace agentní platformy pro senzorové uzly SunSpot. Čtenář je nejprve seznámen s bezdrátovými senzorovými sítěmi a senzorovými uzly SunSpot. Práce dále popisuje pojmy agent,  agentní plaforma a ...