Now showing items 1-11 of 11

 • Aprotické elektrolyty pro superkondenzátory 

  Musílek, Václav
  Diplomová práce ověřuje vhodnost použití různých typů aprotických elektrolytů pro superkondenzátory, využívá metody impedanční spektroskopie k měření měrné iontové vodivosti a cyklické voltametrie k určení velikosti ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Koncepční návrh elektromobilu 

  Szabó, Ákos
  Táto diplomová práca sa zaoberá koncepčným návrhom elektromobilu s elektromotormi nachádzajúcimi sa v nábojoch kolies. Na začiatku práce bola namodelovaná dynamika jazdy a dojazd elektromobilu, ktoré boli základom pre výber ...
 • Materiály pro superkondenzátory 

  Dvořák, Petr
  Tato dizertační práce se zabývá elektrodovými materiály, kapalnými a gelovými elektrolyty vhodnými pro superkondenzátory. V oblasti elektrodových materiálů byly zkoumány uhlíkové materiály na bázi uhlíkových sazí, expandovaného ...
 • Supercapacitor Parameters Dependence on Charging Duration 

  Kuparowitz, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Supercapacitor (SC) parameters dependence on charging time is analyzed for Nesscap 2.7V / 10F. Charging was performed using constant current in the range from 0.5 A to 5 A. Reciprocal capacitance (C-1) was calculated. It ...
 • Supercapacitors: Properties and applications 

  Libich, Jiří; Máca, Josef; Vondrák, Jiří; Čech, Ondřej; Sedlaříková, Marie (Elsevier, 2018-03-26)
  Akumulace a skladování energie je jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Tento příspěvek představuje téma superkapacitorů (SC) jako zařízení pro ukládání energie. Supercapacitors představují alternativu k běžnému ...
 • Superkapacitory pro akumulaci energie 

  Přidal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody ...
 • Transport a ukládání náboje ve struktuře superkondenzátoru 

  Kuparowitz, Tomáš
  Práce se zabývá studiem superkondenzátorů (SC). Výstupem je detailní studie principů přenosu náboje ve struktuře SC, ukládání energie a nový náhradní model SC, který je založen na fyzikálních zákonitostech a principech SC. ...
 • Uhlíkové elektrody pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou superkondenzátorov založených na princípe elektrickej dvojvrstvy a uhlíkovými materiálmi vhodnými pre tento typ superkondenzátorov. V teoretickej časti je popísaná podstata ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...