Now showing items 1-7 of 7

 • Nabídka, poptávka, vliv reklamy 

  Skácel, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického ...
 • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

  Venhoda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
 • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

  Venhoda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup 

  Hřebíček, Marek
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup“ je zaměřena na snižování nákladů souvisejících s pořizováním, skladováním a udržováním materiálových zdrojů. Nejdříve je představen výrobní ...
 • Studie zásobování obchodní společnosti 

  Průdek, Tomáš
  Bakalářská práce je studií fungování logistických činností v obchodní společnosti, v mezinárodním obchodním řetězci. Práce obsahuje analýzu v současné době používaného systému a jejím výstupem jsou návrhy na zefektivnění ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Lhota, Jiří
  Tato práce je zaměřená na aplikování marketingových analýz při posuzování stavebního projektu z investorského hlediska. Cílem této práce je aplikovat vybrané marketingové analýzy na konkrétním případě z praxe a ukázat ...