Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh tvorby logistické koncepce se zaměřením na dodavatele 

  Kráčmar, Miroslav
  Diplomová práce je návrhem opatření ke zvýšení výkonnosti a hospodárnosti dodavatelského řetězce ve společnosti VMT ECOPACK s.r.o.. Cílem práce je optimalizovat logistickou koncepci, zabezpečit materiálové prvky pro výrobní ...
 • Optimalizace logistického toku v podniku 

  Dvořáček, Radim
  Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...
 • Výkonnost dodavatelsko-odběratelských vztahů na prvním stupni dodavatelského řetězce 

  Chytilová, Ekaterina
  Budování pevných flexibilních logistických sítí je jedním z prioritních směrů výzkumu a vývoje v současném tržním prostředí. Dle názoru odborníků (Zelený M., 2006; Kim K.S., Liang, H., Knight, G.A., 2008) malé a střední ...