Now showing items 1-17 of 17

 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Truhlář, Martin
  V tomto dokumentu je vysvětlena metoda pro biologicky inspirované rozpoznávání obrazů. Dále v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. Pro klasifikaci je použita ...
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze 

  Vránsky, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými metodami detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze. V úvodě jsou různé z těchto metod popsané a je ukázané jejich využití v praxi. V další části je podrobně popsaná implementace ...
 • Extrakce informací z Wikipedie 

  Valušek, Ondřej
  Tato práce se zabývá automatickou extrakcí typů entit ve článcích anglické Wikipedie a jejich vybraných atributů. Jsou v ní představeny postupy za využití prvků strojového učení, které lze ke splnění tohoto účelu využít. ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Wozniak, Jan
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...
 • Multi-Feature Based Multiple Landmine Detection Using Ground Penetration Radar 

  Park, S.; Kim, K.; Ko, K. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  This paper presents a novel method for detection of multiple landmines using a ground penetrating radar (GPR). Conventional algorithms mainly focus on detection of a single landmine, which cannot linearly extend to the ...
 • Počítání tlakových lahví v obraze 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým počítáním tlakových lahví, které jsou umístěny na korbě nákladního automobilu, pomocí kamery umístěné nad korbou projíždějícího vozu. K dosažení tohoto cíle je využito SVM klasifikátoru ...
 • Podpora tvorby map pomocí metod zpracování obrazu 

  Jaroš, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce vybraných objektů ve videu a importováním těchto objektů do centrální databáze OpenStreetMap na základě jejich geografické poloze. Zaměřena je z velké části na rozpoznávání ...
 • Pokročilé metody strojového učení pro klasifikaci textu 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilými metodami strojového učení pro klasifikaci textu. Metody jsou nejprve popsány a poté je na základě těchto metod vytvořen systém sloužící pro klasifikaci textových dokumentů. Systém poskytuje ...
 • Porovnání klasifikačních metod 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá porovnáním klasifikátorů. Nejprve jsou popsány klasifikační techniky založené na strojovém učení, poté je navržen a implementován systém pro porovnání klasifikátorů. Dále jsou popsány klasifikační úlohy ...
 • Příznaky z videa pro klasifikaci 

  Behúň, Kamil
  Tato práce porovnává ručně-navrženy příznaky s příznaky naučenými metodami učení příznaků při klasifikací videa. Příznaky naučené pomocí Analýzy nezávislých podprostorů, Řídkými Autoenkodéry a vybělením Analýzou hlavních ...
 • Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Jelínková, Jana
  Pojem klasická hudba obsahuje, stejně jako žánry populární hudby, mnoho žánrových variant. Cílem práce je pomocí strojového učení rozlišit tyto žánrové varianty z orchestrálních nahrávek. Tato práce se zaměřuje na skladby ...
 • Rozpoznávání hudebních stylů 

  Behúň, Kamil
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním hudebních stylů. V úvodu je přehled aktuálních metod používaných při rozpoznávání hudebních stylů. Další kapitoly jsou věnovány vytvořenému systému pro rozpoznávání hudebních stylů. ...
 • Signal Detection for QPSK Based Cognitive Radio Systems using Support Vector Machines 

  Mushtaq, M. T.; Khan, I.; Khan, M. S.; Koudelka, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  Cognitive radio based network enables opportunistic dynamic spectrum access by sensing, adopting and utilizing the unused portion of licensed spectrum bands. Cognitive radio is intelligent enough to adapt the communication ...
 • Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem 

  Goldmann, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základních systému používaných pro sledování hlídaného prostoru. Ve stěžejní části práce jsem představil metody počítačového vidění vhodné pro detekci a klasifikaci objektů. Dále jsem na základě ...
 • Učení a detekce objektů různých tříd v obraze 

  Chrápek, David
  Tato práce je zaměřena na učení a detekci objektů v obraze a v sekvenci po sobě jdoucích obrazů. Konkrétněji na učení a rozpoznávání lidí nebo jejich částí v případě, že jsou částečně zastíněni, s ohledem na možné využití ...
 • Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže 

  Hrabinová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na předpovědi průměrných měsíčních přítoků za účelem ověření kvality řízení zásobní funkce při uvažování různé polohy fiktivních nádrží v povodí. Jedna nádrž se nachází v horní části povodí a ...
 • Vytvoření předpovědí průměrných měsíčních průtoků pro strategické řízení vodní nádrže 

  Hrabinová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na předpovědi průměrných měsíčních průtoků za účelem řízení vodní nádrže Vír I. Předpovědi jsou provedeny pomocí metody Support vector machine v programu R-studio. Předpovězené hodnoty průtoků ...