Now showing items 1-12 of 12

 • Aggregation and Analysis of Social Network Contents 

  Horák, Matěj
  Tato práce se zabývá ziskem zvolené části obsahu sociálních sítí a jeho následnou analýzou. Cílem práce je platforma propojující jednotlivé sociální sítě, která dokáže agregovat obsah těchto sítí podle definovaných témat ...
 • Automatická kategorizace fotografií podle obsahu 

  Němec, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace fotografií podle obsahu. Hlavním cílem práce je implementace aplikace, která je schopná tuto kategorizaci provádět. Řešení se sestává z variabilního systému využívajícího ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...
 • Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines 

  Menšík, Pavel; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2017-05-09)
  The aim of strategic control is the effort to achieve optimal water resource management (water reservoir). Classic strategic control of water withdrawal from water reservoir are based mainly on the rules and rules curves, ...
 • Nástroj pro predikci atributů životního stylu na základě metagenomických dat z tlustého střeva 

  Kubica, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou lidského mikrobiomu na základě metagenomických dat z tlustého střeva. Předmětem zkoumání je zastoupení bakterií na různých taxonomických úrovních v závislosti na životním stylu jedince. Byl ...
 • Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat 

  Kohout, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním jazyka Scala s ostatními běžně používanými jazyky pro analýzu dat. Tyto jazyky se porovnávají z hlediska manipulace a zobrazení dat, strojvého učení a souběžného zpracování. Z tohoto porovnání ...
 • Přesná segmentace obrazových dat 

  Svoboda, Jan
  Práce pojednává o tvorbě rozšiřujícího modulu pro platformu 3D Slicer. Jádro modulu je implementací klasifikátoru Support Vector Machines, jenž je využíván k segmentaci obrazových dat. Obrazová data byla poskytnuta lékaři ...
 • Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Jelínková, Jana
  Pojem klasická hudba obsahuje, stejně jako žánry populární hudby, mnoho žánrových variant. Cílem práce je pomocí strojového učení rozlišit tyto žánrové varianty z orchestrálních nahrávek. Tato práce se zaměřuje na skladby ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Keršner, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání obličeje. Cílem práce bylo nastudovat různé metody extrakce příznaků a zjistit jejich vliv na úspěšnost rozpoznání. Mezi zkoumané metody extrakce příznaků patří Local ...
 • Sledování rozhodčího včetně gest při Agility 

  Palata, Petr
  Tato práce se zabývá možností implementace sledování rozhodčího včetně jeho gest ve sportu agility. Začátek práce je věnován krátkému úvodu ke sportu agility. Následně je na- vržen konceptuální systém, jehož prvky jsou ...
 • Voice Activity Detection 

  Ent, Petr
  Práce pojednává o využití support vector machines v detekci řečové aktivity. V první části jsou zkoumány různé druhy příznaků, jejich extrakce a zpracování a je nalezena jejich optimální kombinace, která podává nejlepší ...
 • Vytvoření nových predikčních modulů v systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Havlíček, David
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření nového predikčního modulu pro již existující systém pro získávání znalostí z databází. První část práce se věnuje obecné problematice získávání znalostí, predikci a predikčním ...