Now showing items 1-5 of 5

 • Montovaná konstrukce ze železobetonu 

  Šimon, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků montované skeletové konstrukce. Předmětem návrhu je vnitřní příčný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaků a ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje 

  Zborník, Radek
  Diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním ...
 • Sportovní hala 

  Štelc, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem nosné konstrukce jednolodní sportovní haly pro lokalitu Brno. Půdorysné rozměry jsou 42 x 72 m a světlá výška cca 8m. Jsou zpracovány dvě varianty a vybraná varianta je zpracována ...
 • Zastřešení sportovního objektu. 

  Štelc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzením nosné dřevěné konstrukce střechy jednolodního sportovního objektu na rozpětí 40m pro lokalitu Brno. Půdorysné rozměry jsou 40 x 52,5 m a výška haly je 16 m. ...