Now showing items 1-1 of 1

  • Pevnostní analýza protézy dolní končetiny 

    Omasta, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu transtibiální protézy dolní končetiny. Informace o reálném zatížení a geometrické konfiguraci jsou získány na základě provedené analýzy chůze pacienta s protézou, ...