Now showing items 1-2 of 2

  • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

    Pospíšek, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
  • Imaging Of Surface Microstructures Of Materials 

    Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This paper describes functionality extension of a LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) device. Subject of the extension is surface microstructure imaging of materials. The first method uses illumination module. The ...