Now showing items 1-6 of 6

 • Cílená modifikace topografie třecích povrchů 

  Chlachula, Petr
  Cílené modifikace topografie třecích povrchů patří mezi úpravy spolu zabírajících povrchů, které zajišťují v jistém smyslu zlepšení mazacích schopností a také snížení tření a s tím spojeného opotřebení. Pro praktickou ...
 • Progresivní zařízení pro tvorbu mikrovtisků 

  Sedlačík, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, realizací a kalibrací zařízení pro tvorbu mikrovtisků na zkušebních vzorcích. Mikrovtisky jsou vytvářeny vtlačo-váním hrotu s diamantovou špičkou. Pro vtlačování je použit ...
 • Snižování tření cílenou modifikací povrchů 

  Mauer, Milan
  Cílem této diplomové práce je experimentálně objasnit spojitosti mezi třením vzorku s cíleně modifikovaným povrchem a optickým pozorováním plochy kluzného kontaktu. Práce se zaměřuje na konfiguraci kluzného ložiska, čehož ...
 • Studium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktů 

  Plachý, Ladislav
  Cílem této práce je popsání mechanismů, které ovlivňují utváření mazacího filmu u texturovaných konformních kontaktů. Pro pozorování formování mazacího filmu je na tribometr typu pin-on-disc implementována metoda optické ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na elastohydrodynamické mazací filmy 

  Puchner, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu cílené modifikace topografie nekonformních třecích povrchů na utváření mazacího filmu. Utváření mazacího filmu pro různou hloubku mikro-vtisků bylo sledováno vysokorychlostní záznamovou ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na únavové poškozování třecích povrchů 

  Popelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na únavové poškozování nekonformně zakřivených těles. Byl vytvořen 3D parametrický model experimentálního zařízení v modelovém prostředí ...