Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kompresoru turbodmychadla 

    Domanský, David
    Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...