Now showing items 1-2 of 2

  • Integrated Multichanel Audio Amplifier for Home Cinema 

    Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    This paper describes complete design of amplifier for home cinema system. Described amplifier has 2 digital inputs (TOSLINK and S/PDIF) and single analog input. With this inputs it is possible to connect amplifier to a ...
  • Integrovaný vícekanálový audio zesilovač pro domácí kino 

    Fišer, Ondřej
    Tato práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače pro domácí kino. Popisovaný zesilovač má dva digitální vstupy, tj. TOSLINK a S/PDIF a jeden analogový vstup. Pomocí těchto vstupů je možné připojit k zesilovači zdroj ...