Now showing items 1-1 of 1

  • Vytyčení části katastrální hranice 

    Votoupal, Martin
    Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...