Now showing items 1-8 of 8

 • Analysis of Sustainability Decision Trees Generated by Qualitative Models Based on Equationless Heuristics 

  Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-07-18)
  Sustainability processes are complex and therefore ill-known, inconsistent, and subjective, and must be studied despite a shortage of information. It is prohibitively difficult to study them on quantitative levels using ...
 • Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov 

  Struhala, Karel
  Jednou z metod využívaných pro hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí je Life-Cycle Assessment (LCA). V této disertační práci je metoda LCA aplikována na renovace obytných budov v České Republice. Důvodem ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Solár, Michal
  Oblasť dnešného južného centra Brna determinovali už od prvopočiatku polohy riek Svratka, Svitava a ich náhony, ktoré definovali južnú časť mesta ako úrodnú oblasť vhodnú pre pestovanie. Po príchode industrializmu sa mesto ...
 • Obydlená krajina a její udržitelnost 

  Chybík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Pro udržitelné bydlení je nezbytná formulace obytného prostředí. Cílem je komplexní návrh struktury a definice prázdna. Právě krajina obklopující bytové domy je často opomíjena, přitom je hlavním determinantem kvality ...
 • Společensky odpovědné investování 

  Kličková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...
 • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

  Bravený, Adam
  Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...
 • Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území Za Lužánkami v katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála ...
 • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

  Placier, Klára
  Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...