Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh postupu svařování ložiskové konzoly. 

    Houdek, Aleš
    Práce obsahuje návrh postupu výroby konkrétní svařované součásti ložiskové konzoly včetně posouzení svařitelnosti základního materiálu, volby metody a parametrů svařování, případně tepelného zpracování, výběru přídavného ...
  • Nové materiály ve svařování 

    Křížek, Stanislav
    Bakalářská práce zpracovaná v rámci studia oboru B2339 se zabývá svařitelností nových typů ocelí, zejména ocelí vysokopevnostních. Jde o literární studii zahrnující problémy svařitelnosti, tj. na vliv tepelně deformačního ...