Now showing items 1-2 of 2

  • Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

    Slováková, Kristýna
    Úkolem bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující stabilitu svahů je rešerše zabývající se příčinami svahových pohybů, jejich klasifikací, přístupy k řešení stability svahů a možnými sanačními opatřeními. V rámci ...
  • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

    Prechtlová, Kateřina
    Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...