Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza svarových spojů po únavových zkouškách 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou svarových spojů po únavových zkouškách. V první části, literární rešerši, je rozebrána svařitelnost uhlíkových a nízkolegovaných ocelí společně s vlivem chemického složení na svařitelnost ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelí 

  Jech, David
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení strukturní stability heterogenního svarového spoje, který se skládá ze dvou různých základních materiálů (ocel 16 537 a ocel 16 236) a dále ze svarového kovu NiCrMo2,5-IG a návaru ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

  Machala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
 • Svařitelnost ocelí pro součásti parních turbín 

  Jech, David
  Cílem současných standardních svařovacích technologií je vytvoření homogenních svarů s vysokými hodnotami pevnosti a houževnatosti v laboratorních i provozních podmínkách. Tato technologie svařování je uplatňována u nových ...