Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

    Jelínková, Barbora
    Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...
  • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

    Čejka, Tomáš
    Obsahem práce je rekonstrukce hospodářského dvora z 80. let 19. století. Zemědělské a hospodářské využití areálu již v dnešní době není v centru města žádoucí, proto je třeba najít nové funkční využití. Vzhledem k poloze ...