Now showing items 1-2 of 2

  • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

    Tomášek, Petr
    Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
  • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

    Tomášek, Petr
    Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...