Now showing items 1-15 of 15

 • DC/DC měnič 2,5kW/1500A pro odporový ohřev železných součástí 

  Martiš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednofázového spínaného zdroje, určeného pro přímý odporový ohřev železných součástí. Zejména je pak zdroj určen k odporovému ohřevu koňských podkov. Zdroj je schopen ...
 • Dvojčinný kvazirezonanční DC/DC měnič s transformátorem 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou funkce a následnou realizací kvazirezonančního DC/DC měniče 300 V/ 50 V o výkonu cca 1,5 kW. Cílem práce je otestovat a popsat chování experimentálního měniče při různých provozních ...
 • Dvojkvadrantový regulovatelný zdroj pro laboratorní účely 

  Kalus, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh spínaného zdroje s možností pohlcování energie pro případ napájení dvoukvadrantové zátěže. Zdroj se skládá ze tří částí: napájení pro řídící obvod, jednočinný propustný měnič a ...
 • Nabíječka lithiových akumulátorů 

  Vrba, Marek
  V této práci je navržen a zrealizován prototyp nabíječky vysokokapacitních akumulátorů. Pro konstrukci nabíječky byl zvolen spínaný zdroj na bázi jednočinného blokujícího měniče se dvěma tranzistory. K řízení spínání ...
 • Napájecí zdroj pro družicové aplikace 

  Pavlík, Arnošt
  Bakalářské práce spočívá v návrhu a realizaci spínaného zdroje pro použití v satelitech typu Cubesat. V dokumentu jsou popsány teoretické poznatky týkaje se spínaných zdrojů. Dokument také obsahuje základní teoretické ...
 • Nízkošumový spínaný napájecí zdroj 

  Raba, Jaroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice spínaných zdrojů z hlediska šumových poměrů ve výstupním napětí. V teoretické části je rozebrán princip základních topologií klasických i rezonančních spínaných měničů z hlediska ...
 • Precizní regulovatelný zdroj 

  Pawlas, Andrzej
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením precizního spínaného zdroje. Tento spínaný zdroj pracuje s maximální střídou 99 %. Vstupní napětí je 12 V a výstupní je možno nastavit v rozsahu 1,2 V - 11,9 V. Proudově je možno ...
 • Spínaný napájecí zdroj 

  Krist, Jakub
  Náplní této práce je navrhnout obvodové řešení zdroje napětí pomocí topologie Push-pull. Práce popisuje teoretické základy dané problematiky s návazností na reálný návrh a výpočet obvodových prvků.
 • Spínaný napájecí zdroj s planárním transformátorem 

  Pawlas, Andrzej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem spínaného zdroje s planárním transformátorem. Zabývá se výběrem vhodného integrovaného obvodu spolu s topologií, zakoupením referenčního prototypu pro měření a hledání chyb vlastního ...
 • Spínaný zdroj pro elektronový mikroskop 

  Jánešová, Daniela
  Tato práce se zabývá teorií spínaných zdrojů a konkrétního řešení pro část elektronového mikroskopu. Na začátku práce jsou uvedena různá řešení jednotlivých bloků spínaných zdrojů, jejich výhody a nevýhody a vhodnost pro ...
 • Spínaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí spínaného zdroje s plynulou regulací výstupního napětí a proudu. Pro snížení hmotnosti a rozměrů zdroje jsem se rozhodl realizovat zdroj jako spínaný. Zdroj je pro dosažení lepších ...
 • Svářečka pro obloukové svařovaní se spínaným zdrojem 

  Vaculík, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Úkolem je navrhnout jednotlivé ...
 • Užití výkonových měničů ve zdrojích vysokého napětí 

  Zemánek, Miroslav
  Práce se zabývá problematikou výkonových měničů pro zdroje vysokého střídavého napětí. V teoretické části jsou popsány topologie měničů, použitelné ve zdrojích střídavého napětí. K lepšímu pochopení parazitních jevů, jež ...
 • Zdroj vysokého napětí pro měření elektrické pevnosti izolantů 

  Klejma, Michael
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodného řešení vysokonapěťového zdroje se stejnosměrným výstupním napětím regulovatelným v rozsahu 0 – 50 kV. Zdroj bude sloužit k testování elektrické pevností izolantů s možností zobrazení ...
 • Zdroje malého výkonu 

  Kotásek, Ondřej
  V teoretické části jsou popsány různé typy DC/DC měničů, které patří mezi nejznámější. Jsou to měniče s jedním akumulačním prvkem, snižující a zvyšující neinvertující měnič, invertující měnič se společnou tlumivkou a Čukův ...