Now showing items 1-1 of 1

  • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

    Olivík, Lukáš
    Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...