Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybrané firmy 

  Rysková, Diana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Diplomová práce slouží k návrhu vyřešení problémů komunikačního mixu ve společnosti Sushimarket. V teoretické části budou uvedeny základní pojmy marketingu, jako je definice marketingu, co je komunikační mix, co je ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Kovář, Jan
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné ...
 • Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci 

  Kučera, Patrik
  Tato bakalářská práce s názvem Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci je zaměřena na možnosti, kterými lze vybraná investice financovat. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická ...