Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro mobilní telefon zpracovávající data z GPS (Symbian) 

    Klubal, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace pro mobilní platformu Symbian S60 5th Edition. Hlavním účelem této aplikace je sběr dat z mobilního GPS modulu, jejich záznam ve standardním formátu a analýza zaznamenaných ...
  • Demonstrační aplikace Symbian S60 

    Hlobil, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá operačním systémem Symbian S60 pro mobilní telefony. Je zde popsána struktura operačního systému Symbian a rozebrány jsou jeho stěžejní části. Hlavním cílem práce je demonstrace možností ...