Now showing items 1-13 of 13

 • Bluetooth OBEX FTP klient pro Pocket PC 

  Škarecký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou synchronizace zařízení s operačním systémem Microsoft Windows Mobile za použití technologie Bluetooth. Popisuje princip synchronizace, technologii Bluetooth a vývoj aplikací ...
 • Coarse Time Synchronization Utilizing Symmetric Properties of Zadoff-Chu Sequences 

  Blumenstein, Jiří; Bobula, Marek (IEEE, 2018-02-19)
  We demonstrate a novel metric for coarse time synchronization suitable for wireless communication. The novel metric benefits from a symmetry of Zadoff-Chu sequences in the time domain. The time domain symmetry is obtained ...
 • Digitálně analogový převodník pro generování video signálu pomocí obvodu FPGA 

  Balcárek, Jan
  Jedná se o hardwarový modul, který zobrazuje na zobrazovací jednotce námi požadované informace. Tento modul je řízen digitální logikou implementovanou do FPGA čipu. Logika je navržena podle komunikačního protokolu standardního ...
 • Distribuovaný dokumentový server založený na databázi CouchDB 

  Kanis, Martin
  Práca pojednáva o problematike distribuovaných databázových systémov, o ich výhodách a nevýhodách. Následne text oboznamuje s dokumentovou databázou CouchDB, spôsobom ukladania dokumentov, riešením synchronizácie a prístupu ...
 • High Precision Reference Position Generator for Motor Control in FPGA 

  Dvořák, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with an architecture of a high precision reference position generator for a motor controller implemented in FPGA. The architecture was developed to achieve high accuracy and tunability with concern to ...
 • Integrace softwarových aplikací 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je: zpracovat problematiku integrace softwarových řešení, a navrhnout integraci takovýchto řešení, používaných v reálné firmě, do tamního informačního systému s využitím existujících datových ...
 • Knihovna pro řízení datové synchronizace v prostředí aplikací Apple 

  Klembara, Filip
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať knižnicu pre zaistenie synchronizácie dát medzi viacerými klientskými zariadeniami v kontexte ekosystému jednej aplikácie podporujúcej operačný systém iOS, iPadOS alebo MacOS. ...
 • Nástroj pro zpracování kontaktů na platformě Android 

  Kasala, Viliam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen na / z paměťové karty importovat, exportovat a synchronizovat údaje o kontaktech uložených v nativním programu systému Android. Nástroj ...
 • A Novel Frequency Synchronization Algorithm and its Cramer Rao Bound in Practical UWB Environment for MB-OFDM Systems 

  Sen, D.; Dasgupta, R.; Chakrabarti, S.; Kumar, R. V. R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-04)
  This paper presents an efficient time-domain coarse frequency offset (FO) synchronizer (TCFS) for multi-band orthogonal frequency division multiplexing (MB-OFDM) systems effective for practical ultra-wideband (UWB) ...
 • Rozšířená synchronizace kontaktů a kalendáře se službami Google 

  Dohnal, Matěj
  Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku synchronizace osobních dat mezi desktopovou aplikací a službami společnosti Google, na základě zjištěných poznatků a na základě analýzy existujících řešení navrhnout ...
 • Síťová synchronizace dat pro OS Windows 

  Hellar, Jan
  Tato práce se zabývá problémem návrhu a implementace nástroje pro synchronizaci souborů v síťovém prostředí pro OS Windows. Je poukázáno na problémy, které se při synchronizaci mohou vyskytnout, jako například správná ...
 • Synchronizace kontaktů v privátním cloudu 

  Sendler, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá možností vytvoření vlastního synchronizačního nástroje pro zařízení s operačním systémem Android. Jde o možnost synchronizace kontaktů z pře- nosných zařízení v privátním cloudu, který je zde ...
 • Synchronizace webových aplikací na platformě Java EE 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím technologie Java EE a oboustrannou komunikací typu klient-server. Řeší návrh architektury aplikace umožňující synchronizovat stav aplikace a grafického výstupu pro větší množství klientů. ...