Now showing items 1-5 of 5

 • Automatický návrh synchronních strojů 

  Fiala, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu synchronních strojů. První část práce je věnována popisu funkce a konstrukce synchronního stroje. V další části je popsán postup návrhu synchronních motorů s budicím ...
 • Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem 

  Laštovička, Josef
  Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s ...
 • Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW 

  Bořil, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části jsou uvedeny trendy a ...
 • Vektorové řízení synchronního stroje 

  Rajchman, Zbyněk
  Cíl této práce je popsat matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) použitím (d-q osy). D-q model PMSM byl vytvořen na rotorové soustavě souřadnic, to je provedeno převedením trojfázových napětí ...
 • Využití Bondových grafů pro modelování elektrických strojů 

  Kukuczka, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech simulace a modelování elektrických pohonů na základě Bondových grafů. Je zde uvedena základní teorie k problematice. V práci jsou představeny modely stejnosměrného a synchronního ...