Now showing items 1-4 of 4

 • Číslicová technika v laboratorní výuce 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem tohoto projektu jsou návrhy kompletních laboratorních úloh pro demonstraci teoretických poznatků z oblastí synchronních, asynchronních čítačů, stavových automatů, speciálních kombinačních obvodů a hazardů ...
 • Návrh lineárního motoru 

  Jindra, Michal
  Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, ...
 • Simulace provozních stavů synchronního generátoru v ostrovním provozu 

  Kořistka, Petr
  Tato práce se zabývá vytvořením modelu synchronního generátoru v programech Simplorer a Maxwell a jeho činností v ostrovní síti. V práci jsou popsány Maxwellovy rovnice pro řešení elektromagnetického pole, teorie synchronního ...
 • Synchronní generátor pracující do samostatné zátěže 

  Juchelka, Roman
  Tato práce se zabývá problematikou dynamické analýzy synchronního generátoru pracujícího do samostatné zátěže. Analýza je založena na základě teorie obecného elektrického stroje. Nejprve je uveden matematický popis ...