Now showing items 1-10 of 10

 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Implementation and verification of the PMSM stator interturn short fault detection algorithm 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2017-09-14)
  This paper discusses the stator winding interturn short fault detection for three phase Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs). The implementation of the Extended Kalman filter (EKF)-based fault detection algorithm ...
 • Integrated diagnostic system for winding fault detection of the three-phase PMSM 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2020-10-07)
  This paper deals with the detection of the winding faults of the three-phase PMSM. The algorithm based on the three-phase model of the winding and the extended Kalman filter is used for inter-turn short detection. Additionally, ...
 • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...
 • Návrh chlazení elektrických strojů pro výrobní stroje a systémy 

  Vaněrková, Tereza
  Cílem této práce je návrh vodního chlazení malého synchronního motoru s výkonem do 10kW. Tepelné ztráty motoru byly vypočítány analyticky. Následně byly v Ansysu vytvořeny tepelné modely motoru pro výchozí vodní chlazení ...
 • Řízení synchronních pohonů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Dokument popisuje servomechanizmus od firmy B&R a jeho řídicí algoritmy včetně vektorového řízení. V této diplomové práci je také uveden matematický model synchronního motoru, návrh řízení soustavy dvou spojených motorů a ...
 • Řízení synchronního servomotoru v klouzavém režimu 

  Koňarik, Roman
  Ciežom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie synchrónneho motoru s permanentnými magnetmi v kĺzavom režime. V úvodnej časti je popísaný synchrónny motor, snímače používané pri jeho riadení a výkonová elektronika. ...
 • Simulační modely elektrických pohonů vozidel 

  Bílý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvorením elektrického pohonu se stejnosmerným motorem. Model elektrického pohonu je složen z modelu motoru, tranzistorového pulzního menice a záteže, které jsou vzájemne spojeny a doplneny o regulaci ...
 • Synchronní stroj spouštěný ze sítě 

  Kaczmarczyk, Ruben
  Tato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, ...
 • Tvorba simulačního modelu obráběcího stroje pro určení energetické spotřeby 

  Vespalec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu obráběcího stroje pro určení spotřebované energie. Dále popisuje návrh modelu mechanické a elektrické části stroje a tvorbu algoritmu pro určení spotřeby. Výsledkem ...