Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

    Jakubechová, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
  • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

    Vojtíšek, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...