Now showing items 1-8 of 8

 • Modifikace syntaktické analýzy 

  Macek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá modifikací metody syntaktické analýzy zvané rekurzivní sestup. Práce se zaměřuje především na zvýšení síly této metody. Je navrženo vylepšení metody, aby byla schopna analyzovat i nejednoznačné ...
 • Modifikovaná syntaktická analýza 

  Sopuch, Zbyněk
  Úkolem této práce bylo navrhnout modifikace syntaktické analýzy a zhodnotit je. Celkem jsou zde tři různé modifikace syntaktické analýze zdola nahoru, první z nich modifikuje algoritmus Cocke-Younger-Kasami, druhá využívá ...
 • Paralelní multigenerativní syntaktická analýza založená na Cocke-Younger-Kasamiho metodě 

  Sopuch, Zbyněk
  S analýzou řetězců, hledáním vzorů a kontrolou syntaktické správnosti se setkáváme každý den, ať jde o programovací jazyky, komunikační protokoly či psaný text. Oblastí, kterých se tento problém dotýká, neustále přibývá, ...
 • Pokročilé zotavení z chyb během syntaktické analýzy zdola nahoru 

  Regéciová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá pokročilými metodami zotavení při syntaktické analýze zdola nahoru. Popisuje a srovnává metody s pomocí upravené gramatiky FUN. Vytváří webové rozhraní, Projekt Alan, kde jsou vybrané metody ...
 • Syntaktická analýza řízených gramatik 

  Šrajer, Roman
  Diplomová práce se zabývá řízenými gramatikami, jejich principem a vyjadřovacími schopnostmi vzhledem k Chomského klasi kaci jazyků. Více do detailů je probrána programovaná gramatika z hlediska různých typů nejlevějších ...
 • Syntaktická analýza založená na automatech s hlubokými zásobníky 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace syntaktické analýzy založené na kontextových jazycích,  obsahujících konstrukce, které není možné analyzovat pomocí standardních syntaktických analyzátorů založených ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem 

  Horníček, Ondřej
  Tato práce se zabývá novými možnostmi překladu na základě pokročilých formálních modelů. Konkrétně využitím gramatik s rozptýleným kontextem v syntaktické analýze. Byl vytvořen kontextový jazyk, na kterém jsou porovnávány ...
 • Syntaktická analýza založená na multigenerování 

  Kyjovská, Linda
  Práce se zabývá problematikou syntaktické analýzy založené na multigenerování. Cílem je vytvořit program, který zadaný vstupní řetězec transformuje na n- 1 výstupních řetězců. Vstupem programu je uživatelem vytvořený textový ...