Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

  Vojtíšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...
 • Symbolic Active Rc Circuit Synthesis Using Matlab 

  Waldecker, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Implementation of the procedure for synthesis of the active RC circuit from prescribed transfer function using MATLAB (R) , without prior knowledge of topology or circuit architecture is presented. Method is based on the ...